zitaG: aku-rart logo zitaG: kujataani logo zitaG: Scotwin Smedie Sydhavnen zitaG: Rørbue VVS logo zitaG: Aktivitetshuset logo zitaG: Supergreen logo zitaG: smeden N/V logo zitaG: SU logo zitaG: BG media logo zitaG: logo Højskolen Møn

Om artG

Stencilart

artG tilbyder original stencilart indendørs, hvor skiltemalerens faglighed kombineres med portrætmalerens sans for karrakteristika, grafikerens kreativitet, grafittimagerens frækhed og indretnings­arkitektens viden om boligindretning.

Grafisk design og produktion

artG leverer eller optimerer din grafiske identitet – logo, tryksager og anden visuelle kommunikation – udfra dine behov og ønsker.

artG samarbejder især med små virksomheder og organisationer og er særlig gode til at hjælpe nye iværksættere i gang.

Undervisning

artG danner rammen for foredrag og udbyder værkstedsbaseret undervisning inden for de områder, artG selv arbejder kommercielt med – nemlig stencilart, gra­fisk produktion og markedsføring.

Vision

artG skal være en god, kreativ arbejdsplads med glade og tilfredse kunder.

Mission

artG vil udforske streetartens muligheder, ved at lave nye projekter, som er originale og personlige.

Stencilart: I samarbejde med kunden skaber artG unik
og personlig stencilart, som giver et kunstnerisk,
skævt og street­agtigt udtryk i indretningen.
Det gør artG ved at sætte sig ind i kundens ønsker og
behov, forstå deres indretningsstil og understøtte
kundens egen kreativitet.

Undervisning: artG danner ramme om et åbent,
inspirerende og kreativt foredrags- og
undervisningsmiljø.

Grafisk design: artG hjælper kunder med en effektiv
formidling af deres grafiske kommunikation ved at
forstå deres behov, leve sig ind i deres udfordringer
og skabe løsninger af høj kvalitet.
artG arbejder udfra princippet om at visuel kommu-
nikation er en investering – ikke en udgift.

Værdigrundlag

artG tilstræber altid at leve op til eller over­stige kundernes forventninger, derfor

sætter artG sig ind i kundernes øns­ker og behov

er artG professionel, iderig og kreativ

holder artG, hvad der loves

er artG serviceminded og handlingsorienteret.

artG tilstræber at have et godt arbejdsmiljø , derfor

artG er kreativ, fleksibel og eksperimenterende

fastholder artG et højt fagligt niveau

skaber artG en god omgangsform med gensidig tillid,
initiativ og synlige resultater.

arbejder artG kun med materialer, der ikke er skadelige
– hverken for personale, kunder eller miljøet

forebygger artG stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø

artG medvirker aktivt til at værne om en række etiske værdier og ressourcer, derfor

lever artG op til en god og sund forretnings­moral

vægter artG bæredygtighed og miljøhensyn

artG udvikler og forbedrer konstant ydelser, derfor

sikrer artG til stadighed kvaliteten

er artG forandringsparat

er artG innovative i ydelser, både i fremstilling og
levering

har artG fokus på at optimere det, der skaber værdi for
kunderne og artG som arbejdsplads

artG logo

Stencilart,

undervisning og

grafisk design

Mozartsvej 17, kld. A
2450 København SV

+ 45 29 70 02 44

info@artg.dk

Mobilepay